Categories
FG Wilson

FG Wilson Power Generator Diesel P1250-1 900 kW – 1000 kW /no housing/ – FG Wilson

FG Wilson Power Generator Diesel P1250-1 900 kW – 1000 kW /no housing/

730 – 2500 kVA Range

Minimum Rating

1125 kVA / 900 kW

Maximum Rating

1250 kVA / 1000 kW

Emissions/Fuel Strategy

Fuel Optimised

Proven in the field, this range of generator sets are capable of providing reliable power for critical applications including: mini power stations, data centres, large factories, airports, hospitals, large retail stores, and the financial sector. A 50oC package option is available to ensure efficient operation in high ambient temperatures. Custom-built weatherproof and acoustic enclosures can be tailored to suit any application. Providing personnel access and separate components for cooling, they make generator set installation and maintenance as quick and easy as possible.

Product Specifications For P1250-1

Generator Set Specifications

Minimum Rating 1125 kVA / 900 kW

Maximum Rating 1250 kVA / 1000 kW

Emissions/Fuel Strategy Fuel Optimised

50 Hz Prime 1125 kVA / 900 kW

50 Hz Standby 1250 kVA / 1000 kW

Frequency 50 Hz

Speed 1500 RPM

Voltage 220-415 Volts

Engine Specifications

Engine Model Perkins® 4008-30TAG3

Bore 160 mm (6.3 in)

Stroke 190 mm (7.5 in)

Governor Type Electronic

Displacement 30.6l (1867.3 cu. in)

Compression Ratio 13.0:1

Price 0 PLN

Kup online FG Wilson Power Generator Diesel P1250-1 900 kW – 1000 kW /no housing/

Categories
FG Wilson

FG Wilson Power Generator Diesel P375-5 270 kW – 300 kW /no housing/ – FG Wilson

FG Wilson Power Generator Diesel P375-5 270 kW – 300 kW /no housing/

225 – 375 kVA Range

Minimum Rating

338 kVA / 270 kW

Maximum Rating

375 kVA / 300 kW

Emissions/Fuel Strategy

Fuel Optimised

225 to 375 kVA Diesel Generator Sets. As your power needs increase, this cost effective generator set range delivers a powerful performance with world class power density. Compact and durable, they can easily be manoeuvred into position, whatever the installation conditions.

Product Specifications For P375-5

Generator Set Specifications

Minimum Rating 338 kVA / 270 kW

Maximum Rating 375 kVA / 300 kW

Emissions/Fuel Strategy Fuel Optimised

60 Hz Prime 338 kVA / 270 kW

60 Hz Standby 375 kVA / 300 kW

Frequency 60 Hz

Speed 1800 RPM

Voltage 127-480 Volts

Engine Specifications

Engine Model Perkins® 1506A-E88TAG5

Bore 112 mm (4.4 in)

Stroke 149 mm (5.9 in)

Governor Type Electronic

Displacement 8.8l (537 cu. in)

Compression Ratio 16.1:1

Price 0 PLN

Kup online FG Wilson Power Generator Diesel P375-5 270 kW – 300 kW /no housing/

Categories
FG Wilson

Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P344-5 250 kW – 275 kW /bez obudowy/ – FG Wilson

Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P344-5 250 kW – 275 kW /bez obudowy/

Zakres 225 – 375 kVA

Minimalna ocena

313 kVA / 250 kW

Maksymalna ocena

344 kVA / 275 kW

Strategia dotycząca emisji/paliw

Zoptymalizowany pod kątem paliwa

Agregaty prądotwórcze na olej napędowy od 225 do 375 kVA. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc ta gama ekonomicznych agregatów prądotwórczych zapewnia wysoką wydajność przy światowej klasy gęstości mocy. Kompaktowe i trwałe, można je łatwo manewrować na miejscu, niezależnie od warunków instalacji.

Specyfikacja produktu dla P344-5

Dane techniczne agregatu prądotwórczego

Minimalna ocena 313 kVA / 250 kW

Maksymalna ocena 344 kVA / 275 kW

Strategia dotycząca emisji/paliw Zoptymalizowany pod kątem paliwa

60 Hz Prime 313 kVA / 250 kW

Tryb czuwania 60 Hz 344 kVA / 275 kW

Częstotliwość 60 Hz

Prędkość 1800 obr/min

Napięcie 127-480 woltów

Specyfikacje silnika

Model silnika Perkins® 1506A-E88TAG4

Nudziarz 112 mm (4,4 cala)

Uderzenie 149 mm (5,9 cala)

Typ gubernatora Elektroniczny

Przemieszczenie 8,8 l (537 cali sześciennych)

Stopień sprężania 16,1:1

Price 0 PLN

Kup online Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P344-5 250 kW – 275 kW /bez obudowy/

Categories
FG Wilson

Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P88-3 64 kW – 80 kW /bez obudowy/ – FG Wilson

Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P88-3 64 kW – 80 kW /bez obudowy/

24 – 220 kVA

Minimalna ocena

80 kVA / 64 kW

Maksymalna ocena

100 kVA / 80 kW

Strategia dotycząca emisji/paliw

Zoptymalizowany pod kątem paliwa

Seria 24 – 220 kVA zapewnia niezawodne zasilanie w dzisiejszym świecie dzięki konkurencyjnej ofercie, która zapewnia wszystko, czego potrzebujesz. Zapewniając niezrównaną jakość, gama produktów 24 – 220 kVA oferuje zaufaną wydajność z rozszerzonym wyborem opcji, optymalizując gamę pod kątem różnorodnych zastosowań i środowisk. Zaprojektowana z myślą o wymaganiach współczesnego świata, ta gama zapewni rozwiązania w zakresie zasilania we wszystkich sektorach, od przemysłu i handlu detalicznego po finanse i opiekę zdrowotną.

Korzyści

Niskie koszty eksploatacji Optymalizacja paliwowa Niskie koszty eksploatacji

Zaprojektowany, aby zapewnić optymalną oszczędność paliwa

Wybór opcji Rozszerzony wybór opcji

Optymalizacja asortymentu pod kątem różnorodnych zastosowań i środowisk

Specyfikacja produktu dla P88-3

Dane techniczne agregatu prądotwórczego

Minimalna ocena 80 kVA / 64 kW

Maksymalna ocena 100 kVA / 80 kW

Strategia dotycząca emisji/paliw Zoptymalizowany pod kątem paliwa

Pierwszy 50 Hz 80 kVA / 64 kW

Tryb czuwania 50 Hz 88 kVA / 70,4 kW

60 Hz Prime 90 kVA / 72 kW

Tryb czuwania 60 Hz 100 kVA / 80 kW

Częstotliwość 50/60 Hz

Prędkość 1500 lub 1800 obr/min

Napięcie 110-480 woltów

Najwyższa ocena 50 Hz Te oceny mają zastosowanie do dostarczania ciągłej energii elektrycznej (przy zmiennym obciążeniu) zamiast energii zakupionej komercyjnie. Nie ma ograniczeń co do rocznych godzin pracy, a ten model może dostarczyć 10% mocy przeciążenia przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin.

Najwyższa ocena 60 Hz Te wartości znamionowe mają zastosowanie do dostarczania ciągłej energii elektrycznej (przy zmiennym obciążeniu) w przypadku awarii zasilania sieciowego. W tych klasyfikacjach nie jest dozwolone przeciążenie. Alternator w tym modelu ma szczytową wartość znamionową ciągłą (zgodnie z normą ISO 8528-3).

50 Hz Ocena w trybie czuwania Standardowe warunki odniesienia 25°C (77°F) Temperatura wlotu powietrza, 100 m (328 stóp) ASL 30% wilgotność względna. Dane dotyczące zużycia paliwa przy pełnym obciążeniu z olejem napędowym o ciężarze właściwym 0,85 i zgodnie z BS2869: 1998, klasa A2.

Specyfikacje silnika

Model silnika Perkins® 1104A-44TG2

Nudziarz 105 mm (4,1 cala)

Uderzenie 127 mm (5 cali)

Typ gubernatora Mechaniczny

Przemieszczenie 4,4 l (268,5 cala sześciennego)

Stopień sprężania 17.25:1

Price 0 PLN

Kup online Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P88-3 64 kW – 80 kW /bez obudowy/

Categories
FG Wilson

Дизельний генератор FG Wilson P26-3S 24 кВт – 30 кВт /без корпусу/ – FG Wilson

Дизельний генератор FG Wilson P26-3S 24 кВт – 30 кВт /без корпусу/

24 – 220 кВА

Мінімальний рейтинг

24 кВА / 24 кВт

Максимальний рейтинг

30 кВА / 30 кВт

Стратегія викидів/палива

Оптимізовано паливо

Діапазон 24–220 кВА забезпечує надійне живлення для сучасного світу з конкурентоспроможною пропозицією, яка забезпечує все, що вам потрібно. Забезпечуючи неперевершену якість, діапазон продуктів 24–220 кВА пропонує надійну продуктивність із розширеним вибором опцій, оптимізуючи діапазон для різноманітних застосувань і середовищ. Розроблена з урахуванням вимог сучасного світу, ця серія забезпечить рішення для енергетики в усіх секторах, від промисловості та роздрібної торгівлі до фінансів і охорони здоров’я.

Переваги

Оптимізація палива Низькі експлуатаційні витрати

Створений для забезпечення оптимальної економії палива

Розширений вибір опцій

Оптимізація діапазону для різноманітних застосувань і середовищ

Технічні характеристики продукту для P26-3S

Технічні характеристики генераторної установки

Мінімальний рейтинг 24 кВА / 24 кВт

Максимальний рейтинг 30 кВА / 30 кВт

Стратегія викидів/палива Оптимізовано паливо

50 Гц Основний 24 кВА / 24 кВт

50 Гц в режимі очікування 26 кВА / 26 кВт

60 Гц Основний – / –

Частота 50 / 60 Гц

швидкість 1500 або 1800 об/хв

Напруга 220-240 Вольт

Основна номінальна частота 50 Гц Ці рейтинги застосовуються для забезпечення безперервної електроенергії (зі змінним навантаженням) замість комерційної потужності. Немає обмежень щодо річної кількості годин роботи, і ця модель може забезпечувати 10% перевантаження протягом 1 години за 12 годин.

Основна номінальна частота 60 Гц Ці номінальні значення застосовуються до безперервної подачі електроенергії (зі змінним навантаженням) у разі збою в електромережі. Перевантаження цих рейтингів не допускається. Генератор цієї моделі має максимальну безперервну потужність (як визначено в ISO 8528-3).

50 Гц в режимі очікування Стандартні контрольні умови 25°C (77°F) температура повітря на вході, 100 м (328 футів) над рівнем моря, відносна вологість 30%. Дані про витрату палива при повному навантаженні з дизельним паливом з питомою вагою 0,85 і відповідно до BS2869: 1998, клас A2.

Технічні характеристики двигуна

Модель двигуна Perkins® 1106A-70TAG4

свердловина 105 мм (4,1 дюйма)

Інсульт 135 мм (5,3 дюйма)

Тип губернатора Механічний

Переміщення 7,0 л (427,8 куб. дюймів)

Ступінь стиснення 19,25:1

Price 13989 PLN

Kup online Дизельний генератор FG Wilson P26-3S 24 кВт – 30 кВт /без корпусу/

Categories
FG Wilson

Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P90-3S 82 kW – 99,5 kW /bez obudowy/ – FG Wilson

Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P90-3S 82 kW – 99,5 kW /bez obudowy/

24 – 220 kVA

Minimalna ocena

82 kVA / 82 kW

Maksymalna ocena

99,5 kVA / 99,5 kW

Strategia dotycząca emisji/paliw

Zoptymalizowany pod kątem paliwa

Seria 24 – 220 kVA zapewnia niezawodne zasilanie w dzisiejszym świecie dzięki konkurencyjnej ofercie, która zapewnia wszystko, czego potrzebujesz. Zapewniając niezrównaną jakość, gama produktów 24 – 220 kVA oferuje zaufaną wydajność z rozszerzonym wyborem opcji, optymalizując gamę pod kątem różnorodnych zastosowań i środowisk. Zaprojektowana z myślą o wymaganiach współczesnego świata, ta gama zapewni rozwiązania w zakresie zasilania we wszystkich sektorach, od przemysłu i handlu detalicznego po finanse i opiekę zdrowotną.

Korzyści

Niskie koszty eksploatacji Optymalizacja paliwowa Niskie koszty eksploatacji

Zaprojektowany, aby zapewnić optymalną oszczędność paliwa

Wybór opcji Rozszerzony wybór opcji

Optymalizacja asortymentu pod kątem różnorodnych zastosowań i środowisk

Specyfikacja produktu dla P90-3S

Dane techniczne agregatu prądotwórczego

Minimalna ocena 82 kVA / 82 kW

Maksymalna ocena 99,5 kVA / 99,5 kW

Strategia dotycząca emisji/paliw Zoptymalizowany pod kątem paliwa

Pierwszy 50 Hz 82 kVA / 82 kW

Tryb czuwania 50 Hz 190kVA / 90kW

60 Hz Prime 90kVA / 90kW

Tryb czuwania 60 Hz 99,5 kVA / 99,5 kW

Częstotliwość 50/60 Hz

Prędkość 1500 lub 1800 obr/min

Napięcie 220-240 V

Najwyższa ocena 50 Hz Te oceny mają zastosowanie do dostarczania ciągłej energii elektrycznej (przy zmiennym obciążeniu) zamiast energii zakupionej komercyjnie. Nie ma ograniczeń co do rocznych godzin pracy, a ten model może dostarczyć 10% mocy przeciążenia przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin.

Najwyższa ocena 60 Hz Te wartości znamionowe mają zastosowanie do dostarczania ciągłej energii elektrycznej (przy zmiennym obciążeniu) w przypadku awarii zasilania sieciowego. W tych klasyfikacjach nie jest dozwolone przeciążenie. Alternator w tym modelu ma szczytową wartość znamionową ciągłą (zgodnie z normą ISO 8528-3).

50 Hz Ocena w trybie czuwania Standardowe warunki odniesienia 25°C (77°F) Temperatura wlotu powietrza, 100 m (328 stóp) ASL 30% wilgotność względna. Dane dotyczące zużycia paliwa przy pełnym obciążeniu z olejem napędowym o ciężarze właściwym 0,85 i zgodnie z BS2869: 1998, klasa A2.

Specyfikacje silnika

Model silnika Perkins® 1104C-44TAG2

Nudziarz 105 mm (4,1 cala)

Uderzenie 127 mm (5 cali)

Typ gubernatora Elektroniczny

Przemieszczenie 4,4 l (268,5 cala sześciennego)

Stopień sprężania 18,3:1

Price 0 PLN

Kup online Agregat prądotwórczy FG Wilson Diesel P90-3S 82 kW – 99,5 kW /bez obudowy/

Categories
FG Wilson

FG Wilson Power Generator Diesel P2250-3 1600 kW – 1800 kW /no housing/

FG Wilson Power Generator Diesel P2250-3 1600 kW - 1800 kW /no housing/

730 – 2500 kVA Range

Minimum Rating

2000 kVA / 1600 kW

Maximum Rating

2250 kVA / 1800 kW

Emissions/Fuel Strategy

Fuel Optimised

FG Wilson Power Generator Diesel P2250-3 1600 kW – 1800 kW /no housing/

Proven in the field, this range of generator sets are capable of providing reliable power for critical applications including: mini power stations, data centres, large factories, airports, hospitals, large retail stores, and the financial sector. A 50oC package option is available to ensure efficient operation in high ambient temperatures. Custom-built weatherproof and acoustic enclosures can be tailored to suit any application. Providing personnel access and separate components for cooling, they make generator set installation and maintenance as quick and easy as possible.

Product Specifications For P2250-3

Generator Set Specifications

Minimum Rating 2000 kVA / 1600 kW

Maximum Rating 2250 kVA / 1800 kW

Emissions/Fuel Strategy Fuel Optimised

50 Hz Prime 2000 kVA / 1600 kW

50 Hz Standby 2250 kVA / 1800 kW

Frequency 50 Hz

Speed 1500 RPM

Voltage 220-415 Volts

Engine Specifications

Engine Model Perkins® 4016-61TRG2

Bore 160 mm (6.3 in)

Stroke 190 mm (7.5 in)

Governor Type Electronic

Displacement 61.1l (3730 cu. in)

Compression Ratio 13.0:1

Categories
FG Wilson

Дизельний генератор FG Wilson P625-3 455 кВт – 500 кВт /без корпусу/ – FG Wilson

Дизельний генератор FG Wilson P625-3 455 кВт – 500 кВт /без корпусу/

Діапазон 350 – 938 кВА

Мінімальний рейтинг

569 кВА / 455 кВт

Максимальний рейтинг

625 кВА / 500 кВт

Стратегія викидів/палива

Оптимізовано паливо

Новий провідний у галузі діапазон потужностей 350–750 кВА є результатом постійного фокусування на продуктивності, довговічності та зручності обслуговування в поєднанні з найдосконалішими методами виробництва для забезпечення потужності, якій можна довіряти.

Технічні характеристики продукту для P625-3

Технічні характеристики генераторної установки

Мінімальний рейтинг 569 кВА / 455 кВт

Максимальний рейтинг 625 кВА / 500 кВт

Стратегія викидів/палива Оптимізовано паливо

60 Гц Основний 569 кВА / 455 кВт

60 Гц в режимі очікування 625 кВА / 500 кВт

Частота 60 Гц

швидкість 1800 об/хв

Напруга 127-480 Вольт

Технічні характеристики двигуна

Модель двигуна Perkins® 2506A-E15TAG4

свердловина 137 мм (5,4 дюйма)

Інсульт 171,0 мм (6,7 дюйма)

Тип губернатора електронні

Переміщення 15,2 л (927,6 куб. дюймів)

Ступінь стиснення 16,0:1

Price 0 PLN

Kup online Дизельний генератор FG Wilson P625-3 455 кВт – 500 кВт /без корпусу/

Categories
FG Wilson

FG Wilson Power Generator Diesel P895-1 650 кВт – 716 кВт /без корпусу/ – FG Wilson

FG Wilson Power Generator Diesel P895-1 650 кВт – 716 кВт /без корпусу/

Діапазон 350 – 938 кВА

Мінімальний рейтинг

813 кВА / 650 кВт

Максимальний рейтинг

895 кВА / 716 кВт

Стратегія викидів/палива

Оптимізовано паливо

Новий провідний у галузі діапазон потужностей 350–938 кВА є результатом постійного фокусування на продуктивності, довговічності та зручності обслуговування в поєднанні з найпередовішими методами виробництва, які забезпечують потужність, якій можна довіряти.

Технічні характеристики продукту для P895-1

Технічні характеристики генераторної установки

Мінімальний рейтинг 813 кВА / 650 кВт

Максимальний рейтинг 895 кВА / 716 кВт

Стратегія викидів/палива Оптимізовано паливо

60 Гц Основний 813 кВА / 650 кВт

60 Гц в режимі очікування 895 кВА / 716 кВт

Частота 60 Гц

швидкість 1800 об/хв

Напруга 127 – 480 Вольт

Технічні характеристики двигуна

Модель двигуна Perkins® 2806A-E18TTAG6

свердловина 145 мм (5,7 дюйма)

Інсульт 183,0 мм (7,2 дюйма)

Тип губернатора електронні

Переміщення 18,1 л (1104,5 куб. дюймів)

Ступінь стиснення 14,0:1

Price 0 PLN

Kup online FG Wilson Power Generator Diesel P895-1 650 кВт – 716 кВт /без корпусу/

Categories
FG Wilson

FG Wilson Power Generator Diesel P1001-1 720 kW – 800 kW /no housing/

FG Wilson Power Generator Diesel P1001-1 720 kW - 800 kW /no housing/

730 – 2500 kVA Range

Minimum Rating

900 kVA / 720 kW

Maximum Rating

1000 kVA / 800 kW

Emissions/Fuel Strategy

Fuel Optimised

FG Wilson Power Generator Diesel P1001-1 720 kW – 800 kW /no housing/

Proven in the field, this range of generator sets are capable of providing reliable power for critical applications including: mini power stations, data centres, large factories, airports, hospitals, large retail stores, and the financial sector. A 50oC package option is available to ensure efficient operation in high ambient temperatures. Custom-built weatherproof and acoustic enclosures can be tailored to suit any application. Providing personnel access and separate components for cooling, they make generator set installation and maintenance as quick and easy as possible.

Product Specifications For P1001-1

Generator Set Specifications

Minimum Rating 900 kVA / 720 kW

Maximum Rating 1000 kVA / 800 kW

Emissions/Fuel Strategy Fuel Optimised

60 Hz Prime 900 kVA / 720 kW

60 Hz Standby 1000 kVA / 800 kW

Frequency 60 Hz

Speed 1800 RPM

Voltage 220-480 Volts

Engine Specifications

Engine Model Perkins® 4008TAG1

Bore 160 mm (6.3 in)

Stroke 190 mm (7.5 in)

Governor Type Electronic

Displacement 30.6l (1864.9 cu. in)

Compression Ratio 13.6:1